Chór mieszany Con Fuoco Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie powstał w listopadzie 2009 roku z inicjatywy dyrygentki i kierownika artystycznego zespołu chóru Diany Mrugały – Gromek oraz studentki uczelni Magdaleny Kani. Dzięki wsparciu Samorządu Studentów AGH, udało się zorganizować akcję promocyjną chóru, a następnie przesłuchanie, na którym pojawiło się 80 chętnych do śpiewania i pełnych zapału osób. Zaowocowało ono wybraniem 39 osobowego składu, który rozpoczął próby 16 listopada 2009, aby już za miesiąc, to jest 18 grudnia 2009 zadebiutować podczas wigilijnego spotkania studentów z władzami uczelni, zorganizowanego przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów AGH.

Dalsza ciężka praca zespołu, została nagrodzona: wyróżnieniem na XIX Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastorałki 31 stycznia 2010 roku. Od tego czasu chór zdobył wiele wyróżnień na konkursach krajowych i międzynarodowych. Co roku zespół wyjeżdża na międzynarodowe tourne. Do tej pory odwiedził: Holandię, Włochy, Słowację, Litwę, dwukrotnie Węgry i Austrię Słowenię, Ukrainę oraz Niemcy.

Obecnie w skład 39 osobowego zespołu wchodzą w przeważającej liczbie studenci oraz absolwenci AGH. W 2011 roku została powołana także Orkiestra Smyczkowa AGH która stanowi wraz z chórem Con Fuoco jedną organizację studencką. Do chóru i orkiestry można dołączyć jedynie dzięki przesłuchaniom, które organizowane są zawsze z początkiem roku akademickiego oraz w razie potrzeby również w trakcie jego trwania.

FACEBOOK STRONA WWW