Podstawą czasową do rozliczania komercyjnych wynajmów Studia Muzycznego Kotłownia jest godzina zegarowa (60 minut). Obowiązują następujące typy stawek (brutto), zależne od charakteru pracy, do wglądu w pliku PDF.